Onkologická poblematika

Nádorová onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je, že se některé populace buněk vymknou kontrole a začnou se překotně množit. Pokud je onemocnění včas rozpoznáno, je z pravidla velká šance na úplné uzdravení nebo dlouhý život bez větších problémů. Proto je tak důležité upozornit lékaře na všechny abnormality ve zdravotním stavu. 

Pokud se existence nárorového onemocnění potvrdí, následuje léčba chirurgická, radiační, chemoterapeutická a další formy lékařské pomoci. Pomoc pacientovi i rodině pak v případě potřeby nabízí i  pečovatelská služba, osobní asistence a různé odlehčovací služby. Vhodná je pomoc psychologa, pro podporu je možné využít i linky důvěry.

Linka SOS Zlín

Tel.: +420 577 431 333
E-mail: sos.linka@seznam.cz

Linka důvěry Olomouc

Tel.: +420 585 414 600