Aktuality

Provozní příspěvek Statutárního města Zlín pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2023

Vaší příspěvkové organizaci "Linka SOS Zlín, p. o. " byl schválen provozní příspěvek ve výši 1 366 000,00 Kč, který Vám bude poskytnut dle Splátkového kalendáře. Z výše poskytnutého příspěvku na provoz budou hrazeny výhradně výdaje za poskytování sociální služby „telefonická krizová intervence" a to tak, aby byl zabezpečen běžný provoz příspěvkové organizace a až 90 % provozního příspěvku bude využito na platy zaměstnanců. 

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023

Kraj na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu schváleného Radou Zlínského kraje dne 28. 11. 2022, č. usnesení 1016/R34/22, ve znění dodatku/ů (dále jen „Pověření“), v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023, v platném znění (dále jen „Akční plán pro rok 2023“), který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025, v platném znění a s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje

CHATOVÉ PORADENSTVÍ

V pracovní dny (Po -Pá) poskytujeme v době  (20. - 22. hod.) chatové poradenství.
Připojit se můžete prostřednictvím odkazu na hlavní stránce našeho webu
nebo přímo přes odkaz   https://iporadna.cz/elinka-chatova-poradna/