Historie

Myšlenka linek důvěry je stará téměř 50 let. První linka tohoto typu vznikla v Londýně v roce 1959 a měla církevní charakter. V našich podmínkách se linky důvěry z počátku rozvíjely výhradně v linii zdravotnictví a jejich počet byl značně omezen. Roku 1964 vzniká linka důvěry v Praze, roku 1965 v Brně, jejich práci však komplikoval systém meziměstských ústředen. Po roce 1990 dochází k uvolnění situace a počet linek se prudce navyšuje vstupem dalších právnických osob. Přestože se linky svými názvy a zaměřením často odlišují, jejich společným znakem je důvěra opřená o anonymitu poskytovaných služeb.

Linka SOS Zlín vznikla na základě usnesení RMZ č. 50/3/95 jako součást Programu prevence sociálně patologických jevů města Zlín. V roce 1995 pracovala výhradně s dětmi a mládeží, ale provoz brzy ukázal, že její služby potřebuje daleko širší skupina obyvatel. V roce 1996 proto dochází k rozšíření působnosti na celou populaci a v následujícím roce pak k zavedení nepřetržitého provozu. Tím získala svoji podobu, v jaké funguje i v současnosti. V souvislosti se zaváděním nových technologií zavedla Linka SOS Zlín v roce 2003 novou formu pomoci, kterou je internetové poradenství.