Rozpočty organizace

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

(v tis. Kč)

 

Rok 2023

Výnosy celkem

3 266
příspěvek zřizovatele - provozní 1 366
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) 0
provozní dotace z jiných zdrojů 1 900
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů 0
ostatní výnosy 0

Náklady celkem

3 266
osobní náklady 2 966
odpisy 0
energie 0
ostatní náklady 300

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

(v tis. Kč)

 

Rozpočet na rok 2024

Výnosy celkem

3 350
příspěvek zřizovatele - provozní 1 400
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) 0
provozní dotace z jiných zdrojů 1 950
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů 0
ostatní výnosy 0

Náklady celkem

3 350
osobní náklady 3 050
odpisy 0
energie 0
ostatní náklady 300

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2024 - 2025

(v tis. Kč)

 

Rok 2024

Rok 2025

Výnosy celkem

3 350 3 400
příspěvek zřizovatele 1 400 1 400
provozní dotace z jiných zdrojů 1 950 2 000
zúčtování 403 do výnosů 0 0
zapojení fondů do výnosů 0 0
ostatní výnosy 0 0

Náklady celkem

3 350 3 400
osobní náklady 3 050 3 400
odpisy 0 0
ostatní náklady 300 300