Drogy

Slovem droga se poněkud nepřesně označují chemické látky působící na nervovou soustavu. Mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Mnoho z nich je návykových, proto se někdy používá i termín návykové látky. Časté užívání psychoaktivních látek může vést ke vniku psychické a fyzické závislosti.

Z hlediska nebezpečnosti bývají drogy děleny a měkké a tvrdé. Rozdělení je však obtížné, protože se zde setkává více těžce srovnatelných účinků. Za měkkou drogu je považována marihuana, na hranici je často zařazována taneční droga extáze, mezi velmi škodlivé drogy patří heroin, crack a pervitin.   

K užívání drog vede řada důvodů, může to být zvědavost, snaha zlepšit si náladu, uniknout nudě a pocitům beznaděje, zlepšit fyzický výkon, zažít něco zvláštího. Často je v pozadí i snaha rebelovat, zařadit se mezi vrstevníky a navázat společenské vztahy. 

Léčba závislosti

Závislost je chorobným stavem organismu, který vzniká opakovaným užitím psychoaktivní látky. Snižuje se schopnost sebeovládání, dostavuje se potřeba opakovaně látku užívat a zvyšovat její dávku. Vynechání může vést k abstinenčním příznakům. Léčba probíhá dvěna metodami.
detoxikace, pomalé snižování dávek tak, by nedoslo k abstinenčním příznakům
substituce – nahrazení návykové látky jinou, která je méně škodlivá a postupné snižování jejích dávek

Léčba závislosti je záležitostí psychiatrické pomoci, první kroky závislého proto mají směřovat do ambulance psychiatra. Cennou poradenskou pomoc kohou závislým i rodinným příslušníkům poskytnout K centra.
 
K centrum Onyx Zlín: +420 774 256 540
K centrum Uherské Hradiště: +420 777 454 759
K centrum plus Kroměříž: +420 573 336 569