Homosexualita

Jako homosexualita se uznačuje orrientace především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. Nositel mužské homosexuality je označován jako gay, nositelka ženské homosexuality je označována jako lesba. Homosexuální chování bylo v různých civilizacích akceptováno i tresnáno, v Československém právním řádu dochází k jeho dekriminalizaci v roce 1961. Příčina homosexuální orientace není dodnes spolehlivě objasněna. Odborná veřejnost je v náhledu na toto otázku rozdělana, uvažuje se genetických faktorech, vlivech působících v období nitroděložního života i o vlivech pocházejících ze sociálního sociálního prostředí. V roce 1973 byl celosvětově započata změna přístup spočívající v tom, že se homosexualita nepovažuje za chorobu a neprovádí se její léčba. Rozšíření homosexuality ve společnosti lze obtížně zmapovat, v současnosti nejvíce používaný odhad uvažuje o 4% populace.

Moderní přístup k homosexualitě zdůrazňuje, že se jedná o normální a pozitivní variantu sexuální orientace.   

Poradny:

www.004.cz
www.soulgayte.cz